« Retour à la liste

logo

Lieu de l'emploi
1050 Ixelles

Fonction
Accompagnateur(trice) social(e)

Type de contrat
Temps plein - CDD

Date de clôture des candidatures
20/12/18

Employeur

chée de Boondael, 92
1050 Ixelles

Email

Accompagnateur(trice) social(e) Ixelles Bruxelles 1050


Description de l’ASBL, institution

Overeenkomstig de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn “heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”.

In dit kader biedt het OCMW van Elsene, aan de Elsenaren alsook aan studenten op het grondgebied van de gemeente, tal van diensten aan binnen het domein van maatschappelijk welzijn: toekenning van leefloon of equivalent leefloon, medische hulpverlening, sociale kruidenierszaak, socioprofessionele herinschakeling, hulp in het kader van huisvesting, sociaal vervoer, schuldbemiddeling, etc.

Het OCMW biedt eveneens steun aan gezinnen en bejaarden, onthaal en huisvesting van senioren (Dagcentrum Audrey Hepburn, Residenties Van Aa en Uren van Geluk) of zelfs steun aan minderjarigen door middel van het Jeugdhuis.

Om deze vele opdrachten in goede banen te leiden stelt het OCMW van Elsene om en bij de 800 personen tewerk. Het gaat zowel om statutaire personeelsleden, contractuele personeelsleden, als personeelsleden in toepassing van het statuut artikel 60.


Poste à pourvoir

Contrat : Temps plein - CDD

Een BEGELEIDER ARTIKEL 60 (M/V/X)
Niveau B - Voltijds CBD van 1 jaar


Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience

OPDRACHTEN

De begeleider van personen tewerkgesteld in toepassing van Artikel 60 begeleidt werkzoekenden zowel individueel als collectief bij hun zoektocht naar oplossingen voor problemen op het vlak van socioprofessionele inschakeling zodat ze in staat worden gesteld om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en op voet van gelijkheid worden behandeld. U bevordert meer bepaald de zelfstandigheid van begunstigden door permanent kwaliteitsvol werk te verrichten binnen een maatschappelijk kader; u let op de naleving van regelgeving, arbeidsprocedures, termijnen, normen, huidige reglementering die een zekere autonomie toelaat en u kijkt erop toe dat de principes op het vlak van deontologie worden gerespecteerd (bijv. beroepsgeheim).

WAARDEN
- U handelt op professionele en integere wijze: u staat open voor het werken binnen een openbare dienst en respecteert er de voornaamste principes van. U handelt met respect voor de normen van de goede praktijken uit uw vakgebied en respecteert de regels inzake vertrouwelijkheid die eigen zijn aan uw functie. U waakt erover dat het algemeen belang primeert boven de belangen van enkelingen (publiekgericht).
- U handelt met het oog op een efficiënte dienstverlening (resultaatgericht): u steekt energie in uw werk en toont zich vastberaden om uw doelstellingen te halen zonder hierbij op enig moment aan kwaliteit in te boeten.
- U zet zich in om continu te verbeteren in uw werk en staat open voor verandering: u beschouwt uw arbeidskader als een bevoorrechte plaats om bij te leren en verder te ontwikkelen (zelfontwikkeling, aanpassing).

ACTIVITEITEN
- Het profiel van de kandidaat analyseren en hem of haar onthalen, informeren, coachen en oriënteren bij diens zoektocht naar werk;
- Bepalen wat de prioriteiten zijn en welke handelingen ondernomen moet worden om het professionele doel te behalen dat bepaald werd;
- Een functiebeschrijving en een werkaanbieding opstellen en overmaken;
- Rekruteren en aanwerven: kandidaten oproepen, selecteren, ...;
- Instaan voor het administratief beheer van dossiers;
- Deelnemen aan zowel interne als externe vergaderingen;
- Informatie verstrekken, samenwerken en bemiddelen tussen de verschillende interveniërende partijen (maatschappelijk assistent, inschakelingsagent, ...)
- Nauw samenwerken met de verschillende diensten en partners;
- Een permanente dienstverlening verzekeren;
- Collectieve informatiemodules leiden;
- Verslagen en allerlei brieven opstellen.
VAARDIGHEDEN
- U werkt nauwgezet, zelfstandig en gestructureerd;
- U beheerst de individuele gesprekstechnieken;
- U beheerst de technieken inzake groepenbeheer;
- U beheerst onderhandelingstechnieken;
- Vlotte samenwerking en mondelinge communicatie (delen van informatie);
- Snelle integratie en aanpassing;
- Beheersing van emoties en stress.

PROFIEL

- U beschikt over een bachelordiploma (maatschappelijke assistent, assistent in de psychologie of u werkte een bacheloropleiding af in het kader van socioprofessionele inschakeling);
- U beschikt over een goede kennis van een andere landstaal (art. 8 en art. 9§2), u bent in het bezit van het Selor-getuigschrift of bent bereid om het te behalen;
- U heeft kennis van de OCMW-wetgeving en meer bepaald van de maatregel Artikel 60§7, van de werkgelegenheidssteun en van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- U kunt werken met de standaard antoortoepassingen (Outlook, Word, Excel)
- Ervaring in een OCMW is een troef;
- U heeft kennis van het SPI-traject en van de middelen die bij elke fase horen;
- U heeft kennis van het SPI-netwerk.


Comment postuler

SLUITING VAN DE KANDIDATUREN OP 20 DECEMBER 2018
Iedere onvolledige of laattijdig ontvangen kandidaatstelling (datum van de e-mail of van de poststempel geldt als bewijs) zal niet in aanmerking genomen worden. De geselecteerde kandida(a)t(en) zullen per e-mail op de hoogte gebracht worden en uitgenodigd worden om zich aan te melden ter controle van de professionele vaardigheden.
Voor bijkomende inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met:
Fatiha AZZOUZI op het nummer 57.52 of per e-mail fatiha.azzouzi@cpasxl.irisnet.be

GEÏNTERESSEERD?
Indien u een nieuwe ervaring wenst aan te gaan, stuur dan uw cv + motivatiebrief + kopie van uw diploma en van uw identiteitskaart tegen uiterlijk 20 december 2018 per e-mail naar rh@cpasxl.irisnet.be met vermelding van de referentie 63/2018.

Date de clôture des candidatures :

Plus d'infos : www.cpasixelles.irisnet.be/informatie/images-et-documents/ocmw-el-begeleider-art60-ref-63-18.pdf

N'oubliez surtout pas de faire référence au Guide Social lors de l'envoi de votre candidature : c'est déjà un gage de sérieux de votre part.

(publié le )
Employeur
logo

chée de Boondael, 92
1050 Ixelles
Email :
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.   J'accepte   En savoir plus