« Retour à la liste

logo

Lieu de l'emploi
1050 Ixelles

Fonction
Gestionnaire administratif(ve) / marchés publics

Type de contrat
Temps plein - CDI

Date de clôture des candidatures
05/02/19

Employeur

chée de Boondael, 92
1050 Ixelles

Email

Gestionnaire administratif(ve) / marchés publics Ixelles Bruxelles 1050


Description de l’ASBL, institution

Overeenkomstig de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn “heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”.

In dit kader biedt het OCMW van Elsene, aan de Elsenaren alsook aan studenten op het grondgebied van de gemeente, tal van diensten aan binnen het domein van maatschappelijk welzijn: toekenning van leefloon of equivalent leefloon, medische hulpverlening, sociale kruidenierszaak, socioprofessionele herinschakeling, hulp in het kader van huisvesting, sociaal vervoer, schuldbemiddeling, etc.

Het OCMW biedt eveneens steun aan gezinnen en bejaarden, onthaal en huisvesting van senioren (Dagcentrum Audrey Hepburn, Residenties Van Aa en Uren van Geluk) of zelfs steun aan minderjarigen door middel van het Jeugdhuis.

Om deze vele opdrachten in goede banen te leiden stelt het OCMW van Elsene om en bij de 800 personen tewerk. Het gaat zowel om statutaire personeelsleden, contractuele personeelsleden, als personeelsleden in toepassing van het statuut artikel 60.


Poste à pourvoir

Contrat : Temps plein - CDI

Een DOSSIERBEHEERDER VERHEIDSOPDRACHTEN (M/V/X) - COD, niveau B, Voltijds


Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience

OPDRACHTEN

De administratieve medewerker beheert dossiers van de dienst overheidsopdrachten van het OCMW van Elsene.

U draagt bij tot de ontplooiing van de dienst, in die mate dat u de werking ervan optimaliseert en een kwaliteitsvolle dienstverlening garandeert zonder de naleving van de geldende wetgeving en de administratieve termijnen uit het oog te verliezen;

Op basis van de behoeften die goedgekeurd werden door de autoriteit stelt u bestekken en beraadslagingen op. Daarnaast koopt u en voorziet u voor de diensten en gebruikers van de instelling de nodige middelen (diensten, leveringen en werken) om te kunnen functioneren. U bent de referentiepersoon voor de dossiers waarover u de verantwoordelijkheid draagt (raadgeving, opvolging, controle, etc.).

WAARDEN

- U handelt op professionele en integere wijze: u staat open voor het werken binnen een openbare dienst en respecteert er de voornaamste principes van. U handelt met respect voor de normen van de goede praktijken uit uw vakgebied en respecteert de regels inzake vertrouwelijkheid die eigen zijn aan uw functie. U waakt erover dat het algemeen belang primeert boven de belangen van enkelingen (publiekgericht)
- U handelt met het oog op een efficiënte dienstverlening: u steekt energie in uw werk en toont zich vastberaden om uw doelstellingen te halen zonder hierbij op enig moment aan kwaliteit in te boeten.
- U zet zich in om continu te verbeteren in uw werk en staat open voor verandering: u beschouwt uw arbeidskader als een bevoorrechte plaats om bij te leren en verder te ontwikkelen (zelfontwikkeling, aanpassing).

ACTIVITEITEN

- U werkt de overheidsopdrachten van het OCMW van Elsene (diensten en leveringen) uit in samenspraak met uw hiërarchische oversten;
- U staat in voor de prospectiefase van de overheidsopdracht: de behoeften en verzoeken met betrekking tot aankopen analyseren (diensten en leveringen) van alle diensten van het OCMW van Elsene;
- U bereidt de overheidsdocumenten voor: bijzondere bestekken (technische en administratieve bepalingen), inventarissen, aankondigingen van opdrachten, offerteformulieren en ontwerpen van beraadslaging opstellen;
- U stelt de brieven op om de betrokken partijen te gepasten tijde in te lichten;
- U volgt de uitvoering van de overheidsopdracht op;
- U zorgt voor de organisatie van de evaluatiefase na aankoop;
- U ondersteunt uw oversten bij de klassering en archivering van gegevens uit alles dossiers van de dienst;
- U blijft zich bijscholen binnen uw activiteitendomein;
- U communiceert de relevante informatie en legt de dossiers ter goedkeuring voor aan uw hiërarchische oversten.


GEDRAGSVAARDIGHEDEN

- Initiatief kunnen nemen, creatief zijn en verantwoordelijkheid nemen;
- Projectbeheer: het werk plannen en de eigen dossiers opvolgen;
- Nauwgezetheid bij de opvolging van dossiers en de toepassing van de geldende wetgeving. De administratieve termijnen naleven;
- In ploegverband werken (medewerking en samenwerking);
- Regelmatig verslagen opstellen voor de hiërarchische oversten over de vooruitgang van de dossiers;
- In rechtstreeks contact staan met de verschillende (interne/externe) tussenkomende partijen.
- U werkt dagelijks in netwerkverband.

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

- U heeft kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten;
- U heeft een perfecte kennis van informaticatools die in verband staan met de functie;
- Gevorderde redactionele vaardigheden;
- Analyse- en synthesevaardigheden;
- Een technische opleiding genoten hebben is een bijkomstige troef.

PROFIEL

- U beschikt over minstens 2 jaar ervaring op het vlak van het dossierbeheer in het kader van overheidsopdrachten;
- Ervaring met betrekking tot overheidsaankopen is een troef;
- U bent houder van een bachelordiploma;
- U beschikt over een goede kennis van een andere landstaal (art. 8 en art. 9§2), u bent in het bezit van het Selor-getuigschrift of bent bereid om het te behalen;
- U werkt vlot in teamverband en u gaat respectvol om met uw collega's.
- Kennis van de OCMW-wetgeving is een troef.

WIJ BIEDEN U

Een voltijds arbeidscontract van onbepaalde duur; Tweetaligheidspremie, Met anciënniteit wordt rekening gehouden; Tegemoetkoming van de werkgever in de kosten voor verplaatsingen met het openbaar vervoer; Makkelijke bereikbaarheid: trein-tram-bus; Specifieke opleidingen in het vakgebied; wettelijke vrije dagen + extralegale verlofdagen (vanaf de indiensttreding en naar rato van de prestaties); Toegang tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst waaronder de vakantiedienst en verschillende premies; Voorkeurtarief in de IRIS-ziekenhuizen; Werken in een dynamische omgeving met een sociaal doel die voortdurend evolueert.


Comment postuler

MODALITEITEN VOOR HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN
- Uw sollicitatiedossier zal uit de volgende documenten moeten bestaan:
• Een motivatiebrief waaruit de vereiste ervaring blijkt;
• Een curriculum vitae;
• Een kopie van uw diploma;
• Een kopie van de identiteitskaart.

- Uw sollicitatiedossier zal gericht zijn aan het OCMW van Elsene ter attentie van mevrouw Sophie VAN STEENE, Secretaris:

• Per post: Boondaalsesteenweg 92 te 1050 Brussel (met vermelding van de referentie 75/2018),
• Of per mail: rh@cpasxl.irisnet.be met als voorwerp van de mail de referentie: 75/2018).


SLUITING VAN DE KANDIDATUREN OP 5 FEBRUARI 2018

Iedere onvolledige of laattijdig ontvangen kandidaatstelling (datum van de e-mail of van de poststempel geldt als bewijs) zal niet in aanmerking genomen worden.

De geselecteerde kandida(a)t(en) zullen per e-mail op de hoogte gebracht worden en uitgenodigd worden om zich aan te melden ter controle van de professionele vaardigheden.

De schriftelijke test is voorzien op dinsdagochtend 12 februari 2019.

Indien u hiervoor slaagt, wordt u uitgenodigd op het mondelinge gesprek op woensdag 20 februari 2019.

Voor bijkomende inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met:
Fatiha AZZOUZI op het nummer 02.563.57.52 of per e-mail fatiha.azzouzi@cpasxl.irisnet.be

Date de clôture des candidatures :

N'oubliez surtout pas de faire référence au Guide Social lors de l'envoi de votre candidature : c'est déjà un gage de sérieux de votre part.

(publié le )
Employeur
logo

chée de Boondael, 92
1050 Ixelles
Email :
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.   J'accepte   En savoir plus