« Retour à la liste

logo

Lieu de l'emploi
1050 Ixelles

Fonction
Référent(e) formation

Type de contrat
Temps plein - CDD

Date de clôture des candidatures
10/12/18

Employeur

chée de Boondael, 92
1050 Ixelles

Email

Référent(e) formation Ixelles Bruxelles 1050


Description de l’ASBL, institution

Overeenkomstig de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn “heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”.

In dit kader biedt het OCMW van Elsene, aan de Elsenaren alsook aan studenten op het grondgebied van de gemeente, tal van diensten aan binnen het domein van maatschappelijk welzijn: toekenning van leefloon of equivalent leefloon, medische hulpverlening, sociale kruidenierszaak, socioprofessionele herinschakeling, hulp in het kader van huisvesting, sociaal vervoer, schuldbemiddeling, etc.

Het OCMW biedt eveneens steun aan gezinnen en bejaarden, onthaal en huisvesting van senioren (Dagcentrum Audrey Hepburn, Residenties Van Aa en Uren van Geluk) of zelfs steun aan minderjarigen door middel van het Jeugdhuis.

Om deze vele opdrachten in goede banen te leiden stelt het OCMW van Elsene om en bij de 800 personen tewerk. Het gaat zowel om statutaire personeelsleden, contractuele personeelsleden, als personeelsleden in toepassing van het statuut artikel 60.


Poste à pourvoir

Contrat : Temps plein - CDD

Bij de Algemene Sociale Dienst is de Cel Opleidingen op zoek naar een referentiepersoon opleidingen, die zal instaan voor de begeleiding van begunstigden bij hun studieloopbaan (talen, kwalificerende opleiding of studie), op bachelor- en masterniveau, voor een voltijdse betrekking in het kader van een Startbaanovereenkomst.


Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience

OPDRACHTEN

De referentiepersoon opleiding begeleidt de persoon op weg naar meer autonomie door middel van een opleidingsproject.
Hij informeert, oriënteert, evalueert de loopbaan en ondersteunt:
- personen die lessen Frans (alpha of FLE) of Nederlands willen volgen
- Personen die kwalificerende opleidingen willen volgen (keuken, kinderoppas, hulp-boekhouder, schilder, loodgieter, ...)
- Studenten vanaf 18 jaar (secundair onderwijs, hoger onderwijs, universiteit).

ACTIVITEITEN
- Coachen (begunstigden begeleiden, oriënteren, sturen bij hun keuzes, hen helpen bij het welslagen van hun opleidingsproject;
- Termijnen en doelstellingen bepalen samen met de gebruiker;
- Het traject van de gebruiker evalueren en opvolgen;
- Voor een pedagogische benadering zorgen;
- Samenwerken met de maatschappelijke assistenten;
- In netwerkverband actief zijn;
- Studenten begeleiden in hun zoektocht naar een studentenjob of een stageplaats;
- Bijdragen aan de ontwikkeling van projecten van de cel opleidingen

VAARDIGHEDEN
- Vlotte schriftelijke en mondelinge communicatie;
- U kunt afstand nemen, overgaan tot analyse en uw werk structureren;
- U bent zelfstandig, flexibel, creatief en behulpzaam;
- U kunt actief luisteren, u bent een teamspeler met een proactieve aanpak;
- U kunt zorgen voor coaching en begeleiding;
- U weet hoe u informatie kunt inwinnen en hoe u moet argumenteren;
- U beheerst de verschillende gesprekstechnieken en technieken voor het inwinnen van informatie;
- U kijkt ernaar uit om zich verder bij te scholen

WAARDEN

- U handelt op professionele en integere wijze: u staat open voor het werken binnen een openbare dienst en respecteert er de voornaamste principes van. U handelt met respect voor de normen van de goede praktijken uit uw vakgebied en respecteert de regels inzake vertrouwelijkheid die eigen zijn aan uw functie. U waakt erover dat het algemeen belang primeert boven de belangen van enkelingen (publiekgericht)
- U handelt met het oog op een efficiënte dienstverlening (resultaatgericht): u steekt energie in uw werk en toont zich vastberaden om uw doelstellingen te halen zonder hierbij op enig moment aan kwaliteit in te boeten.
- U zet zich in om continu te verbeteren in uw werk en staat open voor verandering: u beschouwt uw arbeidskader als een bevoorrechte plaats om bij te leren en verder te ontwikkelen. (zelfontwikkeling, aanpassing)

PROFIEL
- U bent houder van een bachelordiploma in een pedagogische, psychologische, sociale of communicatierichting of u heeft een master;
- U heeft kennis van de tweede landstaal, over het Selorbrevet beschikken of bereid zijn om het te halen (art. 8 en art. 9&2) is een troef.
- U bent minstens 25 jaar oud (om aan de voorwaarden te voldoen van een Startbaanovereenkomst voor minstens één jaar).


Comment postuler

SLUITING VAN DE KANDIDAATSTELLINGEN OP 10 DECEMBER 2018

Iedere onvolledige of laattijdig ontvangen kandidaatstelling (datum van de e-mail geldt als bewijs) zal niet in aanmerking genomen worden. Geselecteerde kandidaten zullen via e-mail op de hoogte gebracht worden en uitgenodigd worden teneinde de beroepsvaardigheden na te gaan.
Voor bijkomende inlichtingen over de betrekking kunt u contact opnemen met
Muriel MALDAGUE, Coördinatrice Opleidingscel per mail muriel.maldague@cpasxl.irisnet.be;
Mevr. Fatiha AZZOUZI, HR-projectbeheerder per mail fatiha.azzouzi@cpasxl.irisnet.be

GEÏNTERESSEERD?

Indien u een nieuwe ervaring wenst aan te gaan, stuur dan uw cv + motivatiebrief + kopie van uw diploma en van uw identiteitskaart tegen uiterlijk 10 december 2018 per mail naar rh@cpasxl.irisnet.be met vermelding van de referentie 67/2018.

Date de clôture des candidatures :

Plus d'infos : www.cpasixelles.irisnet.be/welkom?set_language=nl

N'oubliez surtout pas de faire référence au Guide Social lors de l'envoi de votre candidature : c'est déjà un gage de sérieux de votre part.

(publié le )
Employeur
logo

chée de Boondael, 92
1050 Ixelles
Email :
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.   J'accepte   En savoir plus